هر زمان دعوایی که در دادگاه مطرح می شود مربوط به یکی از افراد در کانون خانواده باشد عنوان دعاوی خانوادگی را مطرح می نمایند. برای مثال زمانی که زن و مرد با یکدیگر ازدواج می کنند به طور کلی یکسری حق و تکلیف برایشان رقم می خورد و موظف به انجام آن هستند حال زمانی که از این حق و تکلیف سرباز زنند و از انجام آن امتناع کنند دعاوی مطرح شده عنوان دعاوی خانوادگی به خود می گیرد، وشما نیازمند وکیل دعاوی خانواده هستید.یا مثلا ، زمانی هم که والدین صاحب فرزند می شوند ، تنظیم روابط آنها با فرزندانشان جزء روابط خانواده محسوب می شود .

انواع دعاوی خانوادگی

 در ماده 4  قانون حمایت خانواده ، دعاوی خانوادگی و انواع آن بیان شده است .انواع دعاوی خانوادگی عبارتند از :

1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن

2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح

3- شروط ضمن عقد نکاح

4- ازدواج مجدد

5- جهیزیه

6- مهریه

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8- تمکین و نشوز

9- طلاق ، رجوع از طلاق ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن

10- حضانت و ملاقات طفل

11- نسب

12- رشد ، حجر و رفع آن

13- ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14- نفقه اقارب

15- امور راجع به غایب مفقودالاثر

16- سرپرستی کودکان بی سرپرست

17- اهدای جنین

18-تغییر جنسیت 

در ادامه چند مورد از دعاوی خانواده که بهترین وکیل دعاوی خانواده اصفهان به آنها پرداخته را توضیح می دهیم.اگر نیازمند مشاوره با وکیل دعاوی خانواده هستید به شماره  ۰۹۹۳۲۲۶۹۶۱۲ در واتساپ پیام دهید.