دعاوی کیفری به دعاوی اطلاق می‌شود که براساس قانون جرمی رخ داده باشد، و فرد با رجوع به مراجع قضایی مدعی آن باشد که به دلیل روی دادن جرم دچار ضرر و زیان شده و خواهان مجازات مرتکب جرم باشد.

انواع دعاوی کیفری

جرایم علیه اموال و حقوق مالی اشخاص

جرایم علیه حقوق معنوی اشخاص

جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی

جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی

جرایم و تخلفات رانندگی

جرایم علیه حقوق و کیان خانواده

هتک حرمت منازل و املاک دیگران

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

جرایم مربوط به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی

سایر….

در ادامه چند مورد از دعاوی کیفری که بهترین وکیل کیفری اصفهان به آنها پرداخته را توضیح می دهیم.اگر نیازمند مشاوره با وکیل کیفری هستید به شماره  ۰۹۹۳۲۲۶۹۶۱۲ در واتساپ پیام دهید.